Si prega di inviare le segnalazioni con almeno una settimana di anticipo (entro il venerdì precedente), allegando un file con le principali informazioni (data e luogo, scadenza, organizzatore, breve testo introduttivo, bando, programma o altri allegati, ecc.).

Bandi e Call for Papers

Call for Papers for the 35th Obdobja Symposium

Data: 10-12 Novembre 2016
Luogo: Ljubljana
Organizzatore: Centre for Slovene as a Second and Foreign Language, Department of Slovene Studies, University of Ljubljana's Faculty of Arts

Simpozij Obdobja je osrednje mednarodno znanstveno slovenistično srečanje, ki se ga udeležujejo domači in tuji jezikoslovci, literarni zgodovinarji in teoretiki ter drugi humanisti. Udeleženci vsako leto razpravljajo o izbranih jezikoslovnih, literarnih in širših kulturoloških vprašanjih. Simpozij Obdobja spada med tradicionalne mednarodne prireditve Oddelka za slovenistiko, ki znotraj svojega dolgoročnega krovnega programa tudi predlaga in izbere vsakoletno temo Simpozija.

Scadenza per l'invio della domanda: 1 Marzo 2016

Leggi il bando


Call for Papers per la conferenza internazionale "Západoslovanský román: teoretické, historické a interpretační kontexty"

Data: 20-21 Ottobre 2016
Luogo: Praga
Organizzatore: Slovanský ústav Akademie věd České Republiky, v prostorách Akademie věd ČR v Praze (Vila Lanna, V sadech 1, 160 00 Praha 6 – Bubeneč)

V současné literární vědě (slavistiku nevyjímaje) se v poslední době objevuje znepokojující fenomén, který se vyznačuje (1) odklonem od komparativního výzkumu, (2) minimalizací nebo naopak přehnanou maximalizací výzkumu nadnárodních aspektů, (3) oslabením vzájemných kontaktů mezi institucemi (a vědci), kteří se zabývají problémy konkrétních národních literatur (např. polské, hornolužickosrbské či slovenské). Tato situace (bez ohledu na její příčinu), kdy je srovnávací reflexe „sekundárních atributů“ kultur/literatur (právě např. západoslovanských) marginalizována, může přinést řadu negativních jevů pro prostředí literárněvědné, slavistické a (částečně) i komparatistické. Slovanský ústav AV ČR se proto rozhodl navázat na přerušenou tradici vědeckých setkání, která by přinesla diskusi o vybraných otázkách slovanských literatur, a to jak v rovině národní, tak i v rovině nadnárodní. Tématem tohoto prvního setkání bude problematika románů západních Slovanů.

Scadenza per l'invio della domanda: 31 Maggio 2016

Leggi il bando


VI Symposium Opoliensis pod nazwą ZAPOMNIANI, WYKLĘCI, WYKLUCZENI w literaturach i kulturach słowiańskich XX i XXI wieku

Data: 21-22 Aprile 2016
Luogo: Opole
Organizzatore: Università di Opole

Tematyka planowanej konferencji jest naturalną kontynuacją poprzedniego sympozjum, nazwanego „Nie-swoje, nie-obce”. Pisarze, ale także zjawiska kulturowe, stają się bowiem zapomniani, wyklęci czy wykluczeni ze względu na swoją odmienność. Niektórzy twórcy zostali wyparci z pamięci zbiorowej jako niewygodni, nie pasujący do pożądanego przez władze obrazu społeczeństwa. Inni stali się ofiarą przemian politycznych – dobrze widziani w reżimach minionych, dla następnych a priori byli niepożądani, bez względu na rzeczywistą wartość ich dorobku. Jeszcze innych w zapomnienie zepchnęły bardziej przyziemne kwestie, jak na przykład nierozwiązane kwestie praw autorskich, uniemożliwiające wznawianie ich twórczości.
Nasze konferencyjne refleksje pragniemy poświęcić tym postaciom i zjawiskom, które z wielu powodów są pomijane w historiach narodowych literatur i kultur, a także przyczynom takiego stanu rzeczy.

Leggi il bando


Borsa post-dottorato in Linguistica slava presso l'Università di Tromsø

Luogo: Tromsø
Organizzatore: University of Tromsø

This call is one of 31 from pre-selected supervisors at UiT through the Arctic MSCA-IF program. Successful candidates will be invited to Tromsø (travel and accommodation expenses covered) for a two-days MSCA-IF symposium on June 1-2, 2016. The candidates present their past research achievements, discuss future plans with their potential supervisor and learn how to write a successful MSCA-IF application. Together with the supervisor, the selected candidates start developing their MSCA-IF application towards the MSCA-IF deadline on September 14th 2016.

Scadenza per l'invio della domanda: 11 Marzo 2016

Leggi il bando


Assistant or Associate Professorship in Russian Studies

Data: 1 Aprile 2016
Luogo: Aarhus
Organizzatore: Aarhus University

The School of Culture and Society, Department of Global Studies at Aarhus University invites applications for a position as assistant or associate professor of Russian studies with a special focus on Soviet and post-Soviet socio-political trends in Russia.

Scadenza per l'invio della domanda: 1 Febbraio 2016

Leggi il bando


Seminario dedicato a Nikolaj Karamzin

Data: 23 Maggio 2016
Luogo: Siedlce
Organizzatore: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

ИНСТИТУТ НЕОФИЛОЛОГИИ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЕСТЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ в г. СЕДЛЬЦЕ (ПОЛЬША) ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА РОССИЯ И ЕВРОПА, посвящённого юбилейным датам Николая Карамзина (1766-1826)

Scadenza per l'invio della domanda: 8 Maggio 2016

Leggi il bando


Bando per il dottorato di ricerca in Linguistica slava

Data: 1 Marzo 2016
Luogo: Zurigo
Organizzatore: Università di Zurigo

Sprachbeschreibung als Filter und Prisma: die ‘Individualität’ des Slovenischen (Language description as filter and prism: the ‘individuality’ of Slovene) Doctoral student appointment (60%) As part of the third-party funded project ‘Language description as filter and prism: the ‘individuality of Slovene’ (SNF, run-time 36 months), Prof. Barbara Sonnenhauser, University of Zurich, offers a doctoral fellowship (60%).

Scadenza per l'invio della domanda: 25 Gennaio 2016

Leggi il bando


Call for Papers per il convegno internazionale "Symposium Etymologicum. Śladami myśli etymologicznej"

Data: 25-27 Maggio 2016
Luogo: Cracovia
Organizzatore: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Podstawowym celem konferencji jest dyskusja w międzynarodowym gronie na temat zagadnień dotyczących diachronicznych badań językowych. Spotkanie naukowe dużej grupy specjalistów ma umożliwić wszechstronne przyjrzenie się problemom związanym z historią języków słowiańskich, a szczególnie, ze względu na dorobek naukowy Profesora Franciszka Sławskiego, problemom etymologii słowiańskiej. Oczekujemy zarówno referatów syntetycznych poświęconych zagadnieniom teoretycznym, jak i szczegółowych analiz etymologicznych i historycznojęzykowych. Szczególnym celem konferencji jest uczczenie pamięci Profesora Franciszka Sławskiego z okazji stuletniej rocznicy Jego urodzin, dlatego w sesji plenarnej znajdą się referaty zarówno poświęcone Jego Osobie, jak i podstawowym kierunkom Jego badań.

Scadenza per l'invio della domanda: 29 Febbraio 2016

Leggi il bando


Bando per la prima edizione del premio "Opera prima"

Data: 1 Ottobre 2015-28 Febbraio 2016
Luogo: Italia
Organizzatore: AIS

Comunichiamo che è stato indetto il bando per la prima edizione del premio dell'Associazione italiana degli slavisti "Opera prima". Le opere che concorrono al premio vanno inviate insieme all'abstract previsto dal punto 5 del regolamento entro il 28 febbraio 2016 all'indirizzo della Segreteria (Maria Cristina Bragone, Università di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, Sezione di Lingue e letterature straniere moderne, Strada Nuova 106/c, 27100 Pavia; email: .

Scadenza per l'invio della domanda: 28 Febbraio 2016

Leggi il bando


Post-doctoral Fellowship Call (Toronto)

Data: 1 Gennaio 2016-31 Dicembre 2017
Luogo: Toronto
Organizzatore: CERES

Il CERES (Centre for European, Russian and Eurasian Studies) ha bandito il Petro Jacyk Post-doctoral Fellowship in Ukrainian Politics, Culture and Society presso l'Università di Toronto.

Scadenza per l'invio della domanda: 1 Febbraio 2016

Leggi il bando

­