Si prega di inviare le segnalazioni con almeno una settimana di anticipo (entro il venerdì precedente), allegando un file con le principali informazioni (data e luogo, scadenza, organizzatore, breve testo introduttivo, bando, programma o altri allegati, ecc.). Invia

Bandi e Call for Papers

Call for Papers per la conferenza «Н.М. Карамзин в русской книжной культуре»

Data: 1 Novembre 2016
Luogo: Mosca
Organizzatore: Российская Государственная Библиотека, Научно-исследовательский отдел редких книг (Музей книги)

В рамках конференции предполагается обсудить следующие вопросы:

  • Издания произведений Н.М. Карамзина в отечественных и зарубежных библиотеках;
  • сочинения Н.М. Карамзина в книжных собраниях XVIII-XIX вв.;
  • рукописное наследие Н.М. Карамзина и его автографы;
  • Н.М. Карамзин и его читатели;
  • роль Н.М. Карамзина в развитии русской журналистики;
  • Н.М. Карамзин и формировании отечественных традиций литературного перевода; «споры о языке» в начале XIX в.;
  • Н.М. Карамзин и становление русской историографии.

Scadenza per l'invio della domanda: 1 Aprile 2016

Leggi il bando


Call for Papers per la rivista Slovo 66 (2016)

Luogo: Zagabria
Organizzatore: Staroslavenski institut

Slovo, Časopis Staroslavenskog instituta, objavljuje znanstvene i stručne članke iz paleoslavistike, posebno iz područja hrvatskog crkvenoslavenskog jezika, hrvatske srednjovjekovne književnosti i hrvatske glagoljaške baštine (glagoljaško pjevanje, povijest umjetnosti i dr.) Uz to daje ocjene, prikaze i osvrte na knjige i časopise, zatim nekrologe i vijesti.

Scadenza per l'invio della domanda: 30 Giugno 2016

Leggi il bando


Call for Papers per 23rd International Congress of Byzantine Studies

Data: 22-27 Agosto 2016
Luogo: Belgrado
Organizzatore: Serbian National Committee for Byzantine Studies, Belgrade school for Byzantine studies

The upcoming congress will focus on deepening the understanding of Byzantium (the Byzantine Empire) as a living organism that lasted for more than a millennium and in which ideology, erudition, art and culture essentially contributed to the development of Europe from the Late Antique and Medieval period up to the present day.

Scadenza per l'invio della domanda: 15 Aprile 2016

Leggi il bando


Call for Papers per la rivista Quaestio Rossica (2016)

Organizzatore: Institut gumanitarnych nauk i iskusstv Ural'skogo federal'nogo universiteta

Четыре магистральные темы журнала Quaestio Rossica на 2016 – 2017 годы предполагают междисциплинарный подход, охватывающий различные аспекты российской истории и культуры.

Scadenza per l'invio della domanda: 30-04-2016 (per il 2° numero del 2016), 30-07-2016 (per il 3° numero del 2016), 30-10-2016 (per il 4° numero del 2016)

Leggi il bando


Call for papers per l'VIII Congresso Internazionale di Latino medioevale, Medialatinitas 2017

Data: 17-21 Settembre 2017
Luogo: Vienna
Organizzatore: Università di Vienna

In 2017 the International Medieval Latin Congress will be held in Vienna, a city that was the capital of a great multilingual empire. With the fitting title "Mittellatein vernetzt/Medieval Latin networks!" the Congress will explore and celebrate the connectedness and connectivity of Medieval Latin.

Scadenza per l'invio della domanda: 1 Giugno 2016

Leggi il bando


Call for papers per VIII International Congress of Peter the Great «PETRO primo CATHARINA secunda»: Two Monarchs, Two Epochs – Continuity, Development, Reforms

Data: 10-11 Giugno 2016
Luogo: San Pietroburgo
Organizzatore: Ministry of Culture of the Russian Federation, the Committee of Culture of St Petersburg, the State Hermitage Museum, the Peterhof State National Park Museum, the Pavlovsk State National Park Museum, the St Petersburg History Museum, the Institute of Cultural Programmes, the Peter the Great Institute, and the Dmitry Likhachev Foundation

The Eighth Peter the Great Congress will take place in St Petersburg on 10-11 June 2016 and will focus on the epoch of Catherine II in Russia. The Congress takes as its theme this year the words that Catherine ordered to be incised on the pedestal of the Bronze Horseman, Petro primo Catharina secunda (Catherine the Second to Peter the First), highlighting the link between Peter’s activities and those of her own reign.

Scadenza per l'invio della domanda: 15 Aprile 2016

Leggi il bando


Call for Papers per il numero speciale «Philologie et révolution russe: politique de la langue, reconfigurations disciplinaires et trajectoires individuelles après 1917» di Revue des études slaves (2017)

Projet de numéro thématique 2017, vol. 88/1-2 «Philologie et révolution russe: politique de la langue, reconfigurations disciplinaires et trajectoires individuelles après 1917» La Revue des études slaves, de tradition philologique, a choisi de revenir sur l’année 1917 en Russie, du point de vue de ses répercussions sur la langue, sur la configuration des disciplines qui y sont liées et sur les hommes dont c’est le champ d’études.

Scadenza per l'invio della domanda: 29 Febbraio 2016

Leggi il bando


Call for Papers for the 35th Obdobja Symposium

Data: 10-12 Novembre 2016
Luogo: Ljubljana
Organizzatore: Centre for Slovene as a Second and Foreign Language, Department of Slovene Studies, University of Ljubljana's Faculty of Arts

Simpozij Obdobja je osrednje mednarodno znanstveno slovenistično srečanje, ki se ga udeležujejo domači in tuji jezikoslovci, literarni zgodovinarji in teoretiki ter drugi humanisti. Udeleženci vsako leto razpravljajo o izbranih jezikoslovnih, literarnih in širših kulturoloških vprašanjih. Simpozij Obdobja spada med tradicionalne mednarodne prireditve Oddelka za slovenistiko, ki znotraj svojega dolgoročnega krovnega programa tudi predlaga in izbere vsakoletno temo Simpozija.

Scadenza per l'invio della domanda: 1 Marzo 2016

Leggi il bando


Call for Papers per la conferenza internazionale "Západoslovanský román: teoretické, historické a interpretační kontexty"

Data: 20-21 Ottobre 2016
Luogo: Praga
Organizzatore: Slovanský ústav Akademie věd České Republiky, v prostorách Akademie věd ČR v Praze (Vila Lanna, V sadech 1, 160 00 Praha 6 – Bubeneč)

V současné literární vědě (slavistiku nevyjímaje) se v poslední době objevuje znepokojující fenomén, který se vyznačuje (1) odklonem od komparativního výzkumu, (2) minimalizací nebo naopak přehnanou maximalizací výzkumu nadnárodních aspektů, (3) oslabením vzájemných kontaktů mezi institucemi (a vědci), kteří se zabývají problémy konkrétních národních literatur (např. polské, hornolužickosrbské či slovenské). Tato situace (bez ohledu na její příčinu), kdy je srovnávací reflexe „sekundárních atributů“ kultur/literatur (právě např. západoslovanských) marginalizována, může přinést řadu negativních jevů pro prostředí literárněvědné, slavistické a (částečně) i komparatistické. Slovanský ústav AV ČR se proto rozhodl navázat na přerušenou tradici vědeckých setkání, která by přinesla diskusi o vybraných otázkách slovanských literatur, a to jak v rovině národní, tak i v rovině nadnárodní. Tématem tohoto prvního setkání bude problematika románů západních Slovanů.

Scadenza per l'invio della domanda: 31 Maggio 2016

Leggi il bando


VI Symposium Opoliensis pod nazwą ZAPOMNIANI, WYKLĘCI, WYKLUCZENI w literaturach i kulturach słowiańskich XX i XXI wieku

Data: 21-22 Aprile 2016
Luogo: Opole
Organizzatore: Università di Opole

Tematyka planowanej konferencji jest naturalną kontynuacją poprzedniego sympozjum, nazwanego „Nie-swoje, nie-obce”. Pisarze, ale także zjawiska kulturowe, stają się bowiem zapomniani, wyklęci czy wykluczeni ze względu na swoją odmienność. Niektórzy twórcy zostali wyparci z pamięci zbiorowej jako niewygodni, nie pasujący do pożądanego przez władze obrazu społeczeństwa. Inni stali się ofiarą przemian politycznych – dobrze widziani w reżimach minionych, dla następnych a priori byli niepożądani, bez względu na rzeczywistą wartość ich dorobku. Jeszcze innych w zapomnienie zepchnęły bardziej przyziemne kwestie, jak na przykład nierozwiązane kwestie praw autorskich, uniemożliwiające wznawianie ich twórczości.
Nasze konferencyjne refleksje pragniemy poświęcić tym postaciom i zjawiskom, które z wielu powodów są pomijane w historiach narodowych literatur i kultur, a także przyczynom takiego stanu rzeczy.

Leggi il bando

­